*** Welkom op de site van Centrum BelgiŽ ***

*** Op deze site vindt u alles wat je over ons wilt weten ***

 

Centrum BelgiŽ is een feitelijke vereniging. De doelstelling is het carnaval te bevorderen en het uitdragen van de carnavalsgedachte.

                       Wat is een Feitelijke vereniging                                                                             Statuten Feitelijke vereniging

                                                                                                                                                                                                  

 

Centrum BelgiŽ Organiseert Het Ordefeest met feestmaal en aanstelling van een Driegestern

dit ordefeest gaat steeds door op de 4 zondag van de maand oktober.

 

Geachte carnavaleske hoogheden, geachte voorzitters en voorzitsters,

geachte leden en ereleden,

geachte carnavalsvrienden en sympathisanten. 

Op 24 oktober  2021  -  Organiseert C.B. het 19į Ordefeest

met aanstelling Driegestern 2021 - 2022

 ***** Hopen dat we van het Corona virus verlost zouden zijn.*****

Kandidaturen staan open voor Driegestern  2021-2022 Centrum BelgiŽ

Info : Nationale President Albert Debock   fa230420@skynet.be    Gsm : 0473 / 37.02.43

 Internationale Secretaris  Gontran De Groodt       gontran.de.groodt@skynet.be   Gsm :  0477 / 44 61 51 

             Formulier aanvraag Driegestern                         Reglementen Driegestern              Formulier goedkeuring Reglementen Driegestern

                                                                                                                                                                 

                                            

Ook Organiseert Centrum BelgiŽ  De Nacht van het Driegestern dit gaat normaal

door laatste week van December rekening houdend met periode van K erst & Nieuwjaar

een gezellig samen zijn met optredens, voorstelling van aanwezige prominenten, gelegenheid tot dansen,  uitreiking jaarordes aan de aangesloten leden en verenigingen.

Zaterdag  18 December  2021  Nacht van het Driegestern 

 ***** Hopen dat we van het Corona virus verlost zouden zijn.*****

 

 

Verkiezing

Kinderprins & Kinderprinses van BelgiŽ. 

Zal plaatsvinden 16 Januari  2022

*** Indien Corona Virus Vrij ***

 

 

Centrum BelgiŽ organiseert in samenwerking met A.P.P.B. -  N.K.C.N.

De Nationale Kinderprins & Kinderprinses verkiezing van BelgiŽ.

De verkiezing vind plaats op de derde zondag van januari,

reglementen verkiezing Nationale kinderprins & kinderprinses van BelgiŽ zijn te vinden op pagina.

reglementen. voorwaarden, beoordeling en jury.

                             

  Inschrijngsformulier    Kinderverkiezing van BelgiŽ  FR

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Inschrijngsformulier    Kinderverkiezing van BelgiŽ  NL

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden :

Sedert geruime tijd is u of uw vereniging lid van Centrum BelgiŽ.

en dat vinden wij een eer dat jullie  of u het vertrouwen in Centrum BelgiŽ blijven steunen.

Mogen wij u vragen indien jullie lid wensen te blijven, de 

   contributie 25 Ä voor individuele, en 30 Ä voor verenigingen over te maken op rekeningnummer van  

CB   BE 34  0014 - 5917 - 0390

C. B.  Varenbergstraat 15  9200  Oudegem.  met vermelding lidgeld 2020 - 2021

 insturen ten laatste voor 01 OKTOBER 2021.

 

Inschrijvingsformulier individuele leden C.B.                                            Inschrijvingsformulier verenigingen C.B.

                                                                                                                                        

 

Wat ontvangt u voor uw lidgeld bij Centrum BelgiŽ.

Nieuwe ereleden, individuele leden of verenigingen ontvangen de oorkonde, de pin C.B. en de orde C.B. 

De ereleden die deelnemen aan ons ordefeest betalen 5 Ä minder dan de niet-ereleden.

Gratis toegang op de "Nacht van het Driegestern" van Centrum BelgiŽ.

De ereleden die hun lidmaatschap verlengen ontvangen de jaarorde en de pin van het aangestelde Driegestern of Prinsenpaar.

 

 

Centrum BelgiŽ

zoekt nog volwaardige kandidaten voor de functie van commissaris.

  voelt u zich geroepen en wilt u zich inzetten graag een seintje naar de voorzitter of secretaris

of bij de leden van de beheerraad dank bij voorbaat.

                     Inschrijvingsformulier commissaris C.B.                                                                         Taak commissaris C.B.

                                                                                                                                                                                                             

 

 

Voor jullie bezoek op onze website